اخبار
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
١٢:٤٩ - 1398/03/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
١٠:١٩ - 1398/02/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

پیام تبریک دکتر پارسا ریاست محترم دانشکده به مناسبت آغاز سال نو
پیام تبریک دکتر پارسا ریاست محترم دانشکده به مناسبت آغاز سال نو
٢٢:١٨ - 1397/12/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ارتقاء مرتبه
ارتقاء مرتبه
ارتقاء مرتبه آقایان دکتر مجید اسماعیل پور از گروه مدیریت بازرگانی و دکتر رسول بلاوی از گروه زبان و ادبیات عرب
١٠:٠٣ - 1397/12/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
هیات ممیزه
هیات ممیزه
چهارمین نشست از دور دوم هیات ممیزه دانشگاه خلیج فارس
١٤:٥٨ - 1397/12/11 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.