اخبار
جدول زمانبندی هفته پژوهش -
جدول زمانبندی هفته پژوهش -
جدول زمانبندی هفته پژوهش
١٨:١٠ - 1398/09/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
١٢:٤٩ - 1398/03/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
١٠:١٩ - 1398/02/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تالار فردوسی
تالار فردوسی
تالار فردوسی
٠٩:٢٣ - 1397/12/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دفاع مقطع دکتری
دفاع مقطع دکتری
اولین دفاع مقطع دکترای گروه زبان ادبیات عرب دانشگاه خلیج فارس
١١:٥٧ - 1397/12/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.