صفحه اصلی > آزمایشگاه ها و کارگاه ها > کارگاه ها > مرکز کامپیوتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
مرکز کامپیوتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مرکز کامپیوتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
احسان
عباسی
مسئول تجهیزات
2116غلامرضا احمدی نسب کارشناس تحصیلات تکمیلی        

 

تجهیزات موجود: سیستم های ارتقا یافته به همراه اینترنت پرسرعت
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده: تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات


تصاویر:

 

 


 

 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.