صفحه اصلی > درباره دانشکده > جستجوی کارکنان 
جستجوی کارکنان

مسؤل آموزش دانشکده

 

عرفان تابش

شماره تلفن:07731222103

 

 

کارشناس گروه مدیریت صنعتی/تاریخ/دروس عمومی 

 

نرگس دهقانی 

شماره تلفن:07731222375


 

 

 

کارشناس گروه ادبیات عرب/ادبیات انگلیسی/معارف اسلامی 

 

افسانه مظلومی 

شماره تلفن:07731222426

 

 

 

کارشناس گروه مدیریت بازرگانی/حسابداری/علم اطلاعات  

 

افسانه سلیمی 

شماره تلفن:07731222109

 

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی 

 

غلامرضا احمدی نسب

شماره تلفن:07731222111

 

کارشناس پژوهش و آمار

 

مهشید حاجتی

شماره تلفن:07731222113


 

 

مسؤل دفتر دانشکده

 

 محمد بهی 

شماره تلفن:07731222100


 

 

مسؤل تدارکات دانشکده

 

 سام نریمانی

شماره تلفن:07731222100


 

نیروی خدمات 

 

 مرتضی تن زاده       


 

 

 

 احمد رخدادی                 

 


 

 

 حمزه احمدی                  

 


 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.