تاریخچه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان سومین دانشکدۀ دانشگاه خلیج فارس، فعالیت آموزشی -پژوهشی خود را از سال  1374آغاز کرد. محل این دانشکده ابتدا در ساختمانی بیرون از پردیس دانشگاه قرار داشت و از سال به 1379ساختمان کنونی که با استفاده از اعتبارات و کمکهای دفتر مقام معظم رهبری و اعتبارات ملی احداث شد؛ منتقل گردید. این دانشکده با هدف کمک به اقتدار و پیشرفت ملی، سهمی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه و پاسخگویی به نیازهای استان و کشور داشته است. کوشش برای ایجاد فرایندهای نو آوری و کارآفرینی در رشته‌های علوم انسانی، تلاش برای گسترش ارتباطات بین المللی؛ از جمله جذب دانشجویان خارجی، برقراری پیوندههای علمی و پژوهشیِ فراملی، تبادل اساتید و صاحب‌نظران،  تلاش برای توسعه پیوند علم؛ صنعت و جامعه، تربیت نیروی متخصص و ماهر، تکیه بر مکارم انسانی، تلاش برای تحقق پژوهشهای بدیع، اصیل و نوآور، گام نهادن در مسیر کسب شاخصه های برجسته ی علمی در استان و کشور، تعمیق دانایی و افزایش توانایی‌های علمی و عملی از جمله اهداف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس است. این دانشکده در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو  می پذیرد. 

تعداد دانشجو:  2373 نفر

تعداد رشته مقاظع تحصیلی : 24 رشته

تعداد اعضای هیآت علمی تمام وقت: 72 نفر

فضای اموزشی و کمک اموزشی موجود: 10050 متر مربع

 

 رؤسای دانشکده طی سالهای گذشته

1375/9/1

لغالیت

1374/7/6

 دکتر خداکرم سلیمی فرد

1379/6/5

لغالیت

1375/9/2

دکتر عبدالمجید مصلح

1382/7/16

لغالیت

1379/6/6

دکتر مرتضی اکبری

1384/11/26

لغالیت

1382/7/17

دکتر حمید شاهبندرزاده

1392/3/11

لغالیت

1384/11/27

دکتر رحیم قاسمیه

1393/11/4

لغالیت

1392/3/12

دکتر عبدالمجید موحد

1394/9/22

لغالیت

1393/11/5

دکتر پرویز حاجیانی

1397/7/30

لغالیت

1394/9/23

دکتر علی اصغر قهرمانی

تا کنون

لغالیت

1397/7/31

دکتر حجت پارسا

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.