صفحه اصلی > آموزش 
آموزش

دانشکده ادبیات دانشگاه خلیج فارس بوشهر هم اکنون متشکل از 10 گروه(رشته)آموزشی  می باشد. جهت مشاهده اعضاء هیئت علمی هر گروه بر روی گروه مورد نظر کلیک کنید.

گروه اقتصاد گروه حسابداری
گروه گروه سی
وبئرمنبد بیذدنبیترذ
بیسندذنیبتد بنتذدنیبتد
یبنذدنیبد یبنذدنیبتذد

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.