صفحه اصلی > آزمایشگاه ها و کارگاه ها > آزمایشگاه ها > آزمایشگاه زبان و ادبیات عرب 
آزمایشگاه زبان و ادبیات عرب
آزمایشگاه زبان و ادبیات عرب
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
احسان
عباسی
مسئول تجهیزات
2116 

تجهیزات موجود:

ویدئو پرژکتور،تجهیزات سالن کنفرانس و نمایش تصویر

 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:

زبان و ادبیات عرب در کلیه مقاطع


تصاویر:

 

 


 

 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.