صفحه اصلی > اخبار دانشکده 
  • حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
    حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  • راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
    راه اندازی دوره دکتری روانشناسی

  • زمانبندی دفاع کارشناسی ارشد
    زمانبندی دفاع کارشناسی ارشد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.