اعضای هیات علمی

اعضای هیئت علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:    زهره ملاکی
تصویر
سمت:  مدیر گروه ادبیات فارسی
تحصیلات:  دکتری زبان وادبیات فارسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  bahareadab90@yahoo.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

 

نام و نام خانوادگی:    سید ناصر جابری
سمت: معاونت دانشکده ادبیات
تحصیلات:  دکتری زبان وادبیات فارسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: jaberi.naser@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    حسین سلیمی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری زبان وادبیات فارسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: hs.salimi2017@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    منیژه پورنعمت
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری زبان وادبیات فارسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  
صفحه شخصی:  
   

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.