صفحه اصلی > گروه های آموزشی > تاریخ > اعضای هیات علمی 
اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی:          محمد منصوری مقدم
تصویر
سمت:  مدیر گروه تاریخ
تحصیلات:  دکتری تاریخ
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  077-31222139
رایانامه: mansouri@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  


 

 

نام و نام خانوادگی:          حمید اسدپور
تصویر
سمت: هیات علمی
تحصیلات:  دکترای تاریخ
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: asadpour@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  

 

 

 

نام و نام خانوادگی:          حبیب الله سعیدی نیا
تصویر
سمت: هیات علمی
تحصیلات:  دکتری تاریخ
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:  
رایانامه: saeedinia@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  

 

 

 

نام و نام خانوادگی:          محمد قلیزاده
سمت: هیات علمی
تحصیلات:  دکتری تاریخ
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: rezatarikh@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:          علی رسولی
سمت: هیات علمی
تحصیلات:  دکتری تاریخ
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: rasooli@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:          حسن الهیاری
تصویر
سمت: هیات علمی
تحصیلات:  دکتری تاریخ
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: hasanallahyari@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  

 

 

 

نام و نام خانوادگی:          حمید رضا پیغمبری
سمت: هیات علمی
تحصیلات:  دکتری تاریخ
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: peighambarih@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.