تاریخچه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان سومین دانشکدۀ دانشگاه خلیج فارس، فعالیت آموزشی -پژوهشی خود را از سال  1374آغاز کرد. محل این دانشکده ابتدا در ساختمانی بیرون از پردیس دانشگاه قرار داشت و از سال به 1379ساختمان کنونی که با استفاده از اعتبارات و کمکهای دفتر مقام معظم رهبری و اعتبارات ملی احداث شد؛ منتقل گردید. این دانشکده با هدف کمک به اقتدار و پیشرفت ملی، سهمی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه و پاسخگویی به نیازهای استان و کشور داشته است. کوشش برای ایجاد فرایندهای نو آوری و کارآفرینی در رشته‌های علوم انسانی، تلاش برای گسترش ارتباطات بین المللی؛ از جمله جذب دانشجویان خارجی، برقراری پیوندههای علمی و پژوهشیِ فراملی، تبادل اساتید و صاحب‌نظران،  تلاش برای توسعه پیوند علم؛ صنعت و جامعه، تربیت نیروی متخصص و ماهر، تکیه بر مکارم انسانی، تلاش برای تحقق پژوهشهای بدیع، اصیل و نوآور، گام نهادن در مسیر کسب شاخصه های برجسته ی علمی در استان و کشور، تعمیق دانایی و افزایش توانایی‌های علمی و عملی از جمله اهداف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس است. این دانشکده در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو  می پذیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.