صفحه اصلی > اخبار و ... 
اخبار و ...
اطلاعیه جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهدی سنگ سفیدی

اطلاعیه جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهدی سنگ سفیدی

ادامه...
جدول زمانبندی هفته پژوهش -

جدول زمانبندی هفته پژوهش

ادامه...
اطلاعیه دفاع دکتری خانم زینب قنبری نژاد گروه تاریخ

اطلاعیه دفاع دکتری خانم زینب قنبری نژاد گروه تاریخ

ادامه...
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ادامه...
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی

راه اندازی دوره دکتری روانشناسی

ادامه...

2 3 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.