اخبار
اطلاعیه جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهدی سنگ سفیدی
اطلاعیه جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهدی سنگ سفیدی
اطلاعیه جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهدی سنگ سفیدی
١٢:٠١ - 1398/11/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جدول زمانبندی هفته پژوهش -
جدول زمانبندی هفته پژوهش -
جدول زمانبندی هفته پژوهش
١٨:١٠ - 1398/09/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اطلاعیه دفاع دکتری خانم زینب قنبری نژاد گروه تاریخ
اطلاعیه دفاع دکتری خانم زینب قنبری نژاد گروه تاریخ
اطلاعیه دفاع دکتری خانم زینب قنبری نژاد گروه تاریخ
١٢:٢٢ - 1398/08/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
١٢:٤٩ - 1398/03/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
١٠:١٩ - 1398/02/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.