صفحه اصلی > درباره دانشکده > دستاوردها 
دستاوردها

 

به نام خدا

مهمترین اقدامات و عملکردهای شاخص دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال1393

1- تنظیم سند راهبردی دانشگاه

2- سایر عملکردهای دانشکده به شرح زیر است:

ردیف

گروه های آموزشی

تعداد کتاب های چاپ شده در سال93

تعداد مقالات چاپ شده در سال93

تعداد کل پذیرفته شدگان مقطع ارشد93

تعداد کل هیات علمی جذب شده(استادیار) سال93

تعداد کل هیات علمی جذب شده(مربی)سال93

1

زبان و ادبیات انگلیسی

 

8

18

 

 

2

زبان و ادبیات عرب

4

1

16

1

 

3

مدیریت بازرگانی

 

60

32

 

 

4

مدیریت صنعتی

 

33

30

 

 

5

حسابداری

 

21

24

 

3

6

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

6

12

 

 

7

روانشناسی

2

64

 

 

 

8

ادبیات فارسی

1

8

 

 

 

9

معارف اسلامی

2

3

 

1

 

10

تاریخ

1

12

9

3

 

11

علوم اقتصادی

1

 

24

2

 

12

تربیت بدنی

1

7

 

 

 

آمار کل دانشکده ادبیات:

12

223

165

7

3

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.