صفحه اصلی > دانشجویان 
دانشجویان

 

دانشجویان در حال تحصیل

ردیف مقطع در حال تحصیل
1 کارشناسی 1749
2 کارشناسی ارشد 631
3 دکترا 56

 

 

دانشجویان فارغ  التحصیل

ردیف مقطع فارغ التحصیل
1 کارشناسی 4194
2 کارشناسی ارشد 335
3 دکترا 4
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.