صفحه اصلی > اخبار دانشکده 
 • اطلاعیه جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهدی سنگ سفیدی
  اطلاعیه جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهدی سنگ سفیدی

 • جدول زمانبندی هفته پژوهش -
  جدول زمانبندی هفته پژوهش

 • حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  حکم مدیران جدید سه گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 • راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
  راه اندازی دوره دکتری روانشناسی

 • ارتقاء مرتبه
  ارتقاء مرتبه آقایان دکتر مجید اسماعیل پور از گروه مدیریت بازرگانی و دکتر رسول بلاوی از گروه زبان و ادبیات عرب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.