درباره

تعریف کلی مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات ودانش شناسی

 تعریف وهدف

دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات ودانش شناسی از جمله دوره های پایه آموزش دانشگاهی این رشته در ایران محسوب می شود و در صدد است که نیروی انسانی لازم را برای فعالیت های حرفه ای در انواع کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی تربیت کند. سابقه برنامه ریزی و برگزاری این دوره به چندین دهه قبل باز می گردد ودر طول این مدت، برنامه های گوناگونی، به صورت متمرکز یا غیر متمرکز، تهیه شده ودر دانشگاه ها به مورد اجرا گذاشته شده است. درتدوين برنامه ي حاضر كه با مشاركت گروههاي علم اطلاعات ودانش شناسي كشور تهيه شده است، سعي گرديده است مباحث نوين حوزه اطلاعات در كنار مباحث نظري رشته گنجانده شود تا فارغ التحصيلان با دانش نظري وعملي كافي وارد بازار كار شوند

 شرایط ورود وطول مدت تحصیل

شرایط اولیه ورود به رشته تابع قوانین ومقررات کلی ورود به آموزش عالی است و علاوه برآن گذراندن آزمون ورودی تخصصی که از سوی سازمان سنجش تعیین واعلام می گردد الزامی است. طول دوره تحصیل حداکثر هشت نیمسال خواهد بود وهر نیمسال 16 هفته می باشد ودانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی طبق مقررات آموزشی ثبت نام کند.

 آیین نامه رشته

در تدوین این برنامه سعی بر آن بوده است که سطح کارشناسی از لحاظ دانش تخصصی ارتقا یابد وبه همین دلیل، دروسی از مقطع کارشناسی ارشد یا دروسی جدید به مقطع کارشناسی انتقال یافته است .بنابراین،انتظار می رود که گستره آموخته های این مقطع بتواند انتظارات دانشجویان از یک سو ومطالبات بازار کار را از سوی دیگر تامین کند. بدیهی است اجرای این برنامه بر برنامه های درسی مقاطع بالاتر تاثیر خواهد گذاشت .

 توزیع دروس

توزیع واحدهای عملی ونظری تقريبابه طور مساوی)29 واحد عملي و31 واحد نظري در دروس تخصصي اجباري(صورت گرفته است. دروس این رشته سه بخش پایه، تخصصی اجباری، تخصصی اختیاری و دروس عمومی را در بر می گیرد.

خدمات آموزشی رشته:

خدمات آموزشي قابل پيش بيني در اين رشته شامل برگزاري كارگاههاي مرتبط مختلف مانند كارگاههاي آموزش سواد اطلاعاتي، جستجوي پيشرفته اطلاعات و همچنين فناوري هاي نوين مي باشد.

 کارگاه ها وآزمایشگاه ها

دراين رشته به دليل داشتن دروس عملي كارآموزي (6واحد درسي) به صورت 3درس (دو واحدي) دانشجويان به كتابخانه هاي مختلف از جمله(يك كتابخانه دانشگاهي، يك كتابخانه عمومي ويك كتابخانه تخصصي) معرفي مي شوند وزير نظر كارشناسان آن كتابخانه، طبق برنامه مصوب وزارت به صورت عملي با كار آشنا مي شوند.

   

 

چارت رشته علم اطلاعات ودانش شناسي

 

ترم اول

كد پيشنياز

نام درس

واحد

کد درس

نوع درس

پیش نیاز

101

روانشناسي عمومي

2

242102

پايه

………………….

102

مباني جامعه شناسي

2

242104

پايه

………………….

108

مباني علوم رايانه

2

1306008

پايه

………………….

120

مقدمه اي بر كتابداري واطلاع رساني

2

1306020

تخصصي اجباري

………………….

103

تاريخ تمدن

2

1306003

پايه

………………….

 

 

ترم دوم

كد پيشنياز

نام درس

واحد

کد درس

نوع درس

پیش نیاز

121

فراهم آوري وتوسعه مجموعه

3

1306021

تخصصي اجباري

……………….

110

واژه پردازي(فارسي ولاتين)

3

1306010

پايه

……………….

114

آشنايي با مطبوعات ورسانه ها

2

1306014

پايه

……………….

135

مواد وخدمات براي كودكان ونوجوانان

2

242117

تخصصي اجباري

مقدمه اي بر كتابداري واطلاع رساني

فراهم آوري وتوسعه مجموعه

152

كتابخانه هاي عمومي وتوسعه فرهنگي

2

1306052

تخصصي اختياري

……………….

118

آيين نگارش علمي

2

1306018

پايه

……………….

109

تاريخ علوم

2

1306009

پايه

……………….

151

جامعه شناسي اوقات فراغت ومطالعه

2

1306051

تخصصي اختياري

……………….

 

 

ترم سوم

كد پيشنياز

نام درس

واحد

کد درس

کد درس

پیش نیاز

105

متون اختصاصي انگليسي 1

2

1306005

پايه

……………….

115

آشنايي با اطلاعات وارتباطات

2

1306015

پايه

……………….

122

سازماندهي 1 (فهرست نويسي توصيفي وتحليلي)

3

242111

تخصصي اجباري

مقدمه اي بر كتابداري واطلاع رساني

فراهم آوري وتوسعه مجموعه

128

مرجع شناسي عمومي

3

1306028

تخصصي اجباري

فراهم آوري وتوسعه مجموعه

149

مواد وخدمات كتابخانه براي بزرگسالان نوسواد

2

242116

تخصصي اختياري

دانشجویان ملزم به اخذ یکی از این دو درس اختیاری می با شند

153

مقدمات آرشيو

2

1306053

تخصصي اختياري

112

آشنايي  با تاريخ ادبيات ايران

3

1306012

پايه

……………….

111

زبانشناسي كاربردي

2

1306011

پايه

……………….

 

 

 

ترم چهارم

كد پيشنياز

نام درس

واحد

کد درس

نوع درس

پیش نیاز

106

متون اختصاصي انگليسي 2

2

1306006

پايه

……………….

104

آمار براي  كتابداران

2

1306004

پايه

……………….

125

آشنايي با فناوري اطلاعات وارتباطات

2

1306025

تخصصي اجباري

مباني علوم رايانه

مقدمه اي بر كتابداري واطلاع رساني

123

سازماندهي 2(رده بندي ديويي)

3

1306023

تخصصي اجباري

سازماندهي 1 (فهرست نويسي توصيفي وتحليلي)

129

مرجع شناسي تخصصي

3

1306029

تخصصي اجباري

مرجع شناسي عمومي

154

كتابخانه هاي آموزشگاهي وتوسعه يادگيري

2

1306054

تخصصي اختياري

……………….

113

آشنايي با تاريخ ادبيات جهان

3

1306013

پايه

……………….

143

كارآموزي(1)

2

1306043

تخصصي اجباري

سازماندهي 1 (فهرست نويسي توصيفيوتحليلي)

 

 

ترم پنجم

كد پيشنياز

نام درس

واحد

كد درس

نوع درس

پیش نیاز

107

متون اختصاصي انگليسي 3

2

1306007

پايه

……………….

117

آشنايي با ويراستاري ونشر

2

1306017

پايه

……………….

133

مديريت نشريات ادواري

2

1306033

تخصصي اجباري

مقدمه اي بر كتابداري واطلاع رساني

فراهم آوري وتوسعه مجموعه

124

سازماندهي 3(رده بندي كنگره)

3

1306024

تخصصي اجباري

سازماندهي 2(رده بندي ديويي)

131

آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي

2

1306031

تخصصي اجباري

آشنايي با فناوري اطلاعات وارتباطات

مرجع شناسي تخصصي

130

اصول كار مرجع

2

1306030

تخصصي اجباري

مرجع شناسي تخصصي

144

كارآموزي(2)

2

1306044

تخصصي اجباري

كارآموزي(1)

126

آشنايي با نرم افزارهاي كتابخانه اي

2

1306026

تخصصي اجباري

آشنايي با فناوري اطلاعات وارتباطات

 

 

ترم ششم

كد پيشنياز

نام درس

واحد

کد درس

نوع درس

پیش نیاز

134

نمايه سازي كتاب

2

1306034

تخصصي اجباري

سازماندهي 3(رده بندي كنگره)

127

سازماندهي رايانه اي منابع

3

1306027

تخصصي اجباري

آشنايي با نرم افزارهاي كتابخانه اي

 

سازماندهي 3(رده بندي كنگره)

132

ساختمان وتجهيزات كتابخانه

2

1306032

تخصصي اجباري

مقدمه اي بر كتابداري واطلاع رساني

136

مباني وروش هاي آموزش سواد اطلاعاتي

2

1306036

تخصصي اجباري

مرجع شناسي تخصصي

آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي

119

اخلاق حرفه اي

2

1306019

پايه

……………….

139

طراحي ومديريت وب  كتابخانه ها ومراكز اطلاع رساني

2

1306039

تخصصي اجباري

آشنايي با فناوري اطلاعات وارتباطات

148

خدمات برون كتابخانه اي

2

1306048

تخصصي اختياري

……………….

 

 

ترم هفتم

كد پيشنياز

نام درس

واحد

کد درس

نوع درس

پیش نیاز

145

كارآموزي(3)

2

1306045

تخصصي اجباري

كارآموزي(2)

142

مديريت كتابخانه ها ومراكز اطلاع رساني

3

1306042

تخصصي اجباري

کد های 120الی 137

141

تحقيق مقدماتي در كتابداري واطلاع رساني

2

1306041

تخصصي اجباري

کد های 104- 121 الی 140

138

كتابخانه وتوسعه پايدار

2

1306038

تخصصي اجباري

مباني جامعه شناسي

آشنايي با اطلاعات وارتباطات

مقدمه اي بر كتابداري واطلاع رساني

 

137

آشنايي با مديريت دانش

2

1306037

تخصصي اجباري

آشنايي با اطلاعات وارتباطات

آشنايي با فناوري اطلاعات وارتباطات

سازماندهي رايانه اي منابع

 

116

مقدمه اي بر روابط عمومي

2

1306016

پايه

………………

140

آشنايي با علم سنجي

2

1306040

تخصصي اجباري

مرجع شناسي تخصصي

 

مديريت نشريات ادواري

 

نمايه سازي كتاب

 

        

چارت دروس معارف اسلامی و عمومی مورد نیاز برای دانشجویان رشته علم اطلاعات ودانش شناسی

گروه

گرایش

نام درس

تعداد واحد

توضیح

واحد انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه معارف اسلامی

 

 

مبانی نظری

اسلام

اندیشه اسلامی 1

2

یکی از این دو درس باید اخذ شود.

2

انسان در اسلام

2

اندیشه اسلامی2

2

یکی از این دو درس باید اخذ شود.

2

حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلام

2

 

اخلاق اسلامی

فلسفه اخلاق

2

یکی از این چهار درس باید اخذ شود.

2

اخلاق اسلامی

2

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

2

عرفان عملی در اسلام

2

 

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران

2

یکی از این سه درس باید اخذ شود

2

آشنایی با قانون اساسی

2

اندیشه های سیاسی امام خمینی

2

تاریخ تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

2

یکی از این سه درس باید اخذ شود

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

تاریخ امامت

2

آشنایی با منابع اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن

2

یکی از این دو درس باید اخذ شود

2

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

دانش خانواده

دانش خانواده وجمعیت

2

این درس در ترم آخر اخذ شود.

2

 

گروه عمومی

 

فارسی عمومی

3

این چهار درس الزامی می باشد.

3

زبان عمومی

3

3

تربیت بدنی

1

1

ورزش 1

1

1

 

جمع

22

 

تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات ودانش شناسی 133 واحد  به شرح زیر می باشد:

دروس

واحد

تخصصی

60  

پایه

41  

اختیاری

10  

عمومی

22

جمع

133

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.