صفحه اصلی > گروه های آموزشی > روانشناسی > اعضای هیات علمی 
اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:   
 سوران رجبی
تصویر
سمت:  مدیر گروه روانشناسی
تحصیلات:  دکتری روانشناسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  
صفحه شخصی:  


 

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  مهناز جوکار
تحصیلات:  دکتری روانشناسی
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  موسی گلستانه
تحصیلات:  دکتری روان شناسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  علی پاکیزه
تحصیلات:  دکتری روان شناسی
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  فریده سادات حسینی
تحصیلات:  دکتری روان شناسی
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  یوسف دهقانی
تحصیلات:  دکتری روانشناسی
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر
نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.