صفحه اصلی > گروه های آموزشی > تاریخ > اعضای هیات علمی 
اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی:                حمید اسدپور
تصویر
سمت:  مدیر گروه تاریخ
تحصیلات:  دکتری تاریخ
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  077-31222139
رایانامه: asadpour@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  حسن الهیاری
تحصیلات:  دکتری تاریخ ایران اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  حمید رضا پیغمبری
تحصیلات:  دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  حبیب اله سعیدی نیا
تحصیلات:  دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  077-31222129
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  محمد رضا قلیزاده
تحصیلات:  دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  محمد منصوری مقدم
تحصیلات:  دکتری روابط بین الملل
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  علی رسولی
تحصیلات:  دکتری تاریخ
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه: ali_rasooli58[at]yahoo.com
کارنامه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.