درباره

معرفی رشته تاریخ

تاریخ را می‌توان مطالعه حیات اجتماعی انسان در زمان، همراه با تحلیل برای نوسازی اکنون و معرفت و آگاهی نسبت به آینده تعریف کرد.
آموزش تاریخ به مفهوم شناخت و احوال و سرگذشت جوامع، اقوام و ملتهای جهان بر اساس متون، مدارک، اسناد، اخبار، آثارتاریخی و بررسی آنها با روشهای علمی است. آنچه ضرورت مطالعه و آموزش تاریخ را در کشورمان ایجاب می‌کند، مطالعات و پژوهشهای نو و بازشناسی ارزشهای مادی و معنوی در ایران و اسلام از آغاز تا کنون و با الهام از انقلاب اسلامی و جهان بینی منبعث از آن است.

طول دوره کارشناسی تاریخ حداکثر 4 سال و تحصیلات و شکل نظام تحصیلی بصورت واحدی و در دو نیمسال می باشد که هر نیمسال 17 هفته بطول خواهد انجامید. دانشجویان کارشناسی  با گذراندن 135 واحد مرکب از دروس عمومی، پایه، الزامی و اختیاری می توانند فارغ التحصیل (کارشناس تاریخ) شناخته می شوند.


تعداد واحدهای رشته تاریخ:

درس های پایه 28 واحد
درس های الزامی 68 واحد
درس های اختیاری 23 واحد
دروس تربیت دبیر 24 واحد
جمع واحدها 135 واحد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.