صفحه اصلی > آموزش > سرآمدان آموزشی 
سرآمدان آموزشی

 

سال 1396
 
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
دکتر خداداد بحری
زبان و ادبیات عرب
استادیار
زبان و ادبیات عرب
       

 

سال  
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
       

 

سال  
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
       

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.