کارگاه کامپیوتر
کارگاه کامپیوتر
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
احسان
عباسی
مسئول کامپیوتر
2116 

تجهیزات موجود:

تعداد 22 عدد سیستم ارتقا یافته قابل استفاده
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:

تمامی رشته های دانشکده ادبیات


تصاویر:

 

 


 

 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.