صفحه اصلی > آزمایشگاه ها و کارگاه ها > آزمایشگاه ها > آزمایشگاه زبان و ادبیات انگلیسی 
آزمایشگاه زبان و ادبیات انگلیسی
آزمایشگاه زبان و ادبیات انگلیسی
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
احسان
عباسی
مسئول تجهیزات
2116 

تجهیزات موجود:

ویدئو پروژکتور و تجهیزات کنفرانس و نمایش تصویر
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:

زبان و ادبیات انگلیسی در تمام مقاطع


تصاویر:

 

 


 

 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.